แอดเวนเจอร์ - เดอะซัน นิว เซ็นเตอร์ ลำพูน

โซน Adventure ประกอบด้วย

  • โหนสลิง

  • ปีนหน้าผา

  • โรยตัว

  • ทาซานสวิง

  • บีบีกัน

บรรยากาศ - แอดเวนเจอร์ เดอะซัน นิว เซ็นเตอร์ ลำพูน


แอดเวนเจอร์

เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด

วันจันทร์ - ศุกร์ 10.00 น. - 19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.
สวนน้ำปิดเวลา 18.30 น.
  • สิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่มาเที่ยว

  • เด็กที่ต่ำกว่า 2 ขวบ เข้าเล่นสวนน้ำฟรี
  • ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เข้าเล่นสวนน้ำฟรี
  • เด็กที่เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป เข้าฟรีและเล่นสวนน้ำฟรี
  • ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่มาเที่ยว เข้าฟรีและเล่นสวนน้ำฟรี (กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารมาแสดงด้วยทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ)